ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนสงขลา

 • photo , 1000x750 pixel , 125,953 bytes.
 • photo , 600x450 pixel , 41,072 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,935 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,162 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,360 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,405 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,412 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 155,990 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,033 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 98,739 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 123,627 bytes.

ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

สมาคมอาสาสร้างสุขร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ กศน.หาดใหญ่ เครือข่าย อปท.และเครือข่ายชุมชน ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนผ่าน Application iMed@home เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ง่ายต่อการบันทึกและวางแผนการช่วยเหลือเคสอย่างทันท่วงทีและยั่งยืน โดยชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลกลางในการช่วยเหลือกันของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนผ่าน Application iMed@home วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ รร.เซาท์เทอร์น แอร์พอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ปราณี วุ่นฝ้าย ภาพและบันทึกเรื่องราว

Relate topics