ภาคีความร่วมมือพัฒนางานอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารสุราษฏร์ธานี พื้นที่นำร่องกาญจนดิษฐ์

  • photo  , 1000x750 pixel , 142,949 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 138,060 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 146,547 bytes.

วันที่ 28 มีนาคม 2566

สมาคมเกษตรอินทรีย์สุราษฎร์ธานีได้ร่วมหารือทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ในการทำข้อตกลงเพื่อนำพืชผักผลผลิตปลอดภัยของเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกของเจ้าหน้าที่ (600 คน) และผู้ป่วย/ญาติ ที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังได้หารือในแนวทางต่อยอดสู่การนำผลผลิตส่งในโรงครัวของโรงพยาบาล ร้านอาหารภายใน และร่วมในโครงการขยายผลกับโรงพยาบาลที่จะต่อยอดผลผลิตไปกับโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย 5 ร. (ร.พ./รร./ร.ร./ร้านอาหาร/หน่วยงานหนุนเสริมในพื้นที่) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เกิดรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมทางด้านการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร/การลดโรค/การเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย/การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคม

ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่ดีที่จะได้สร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความคาดหวังร่วมกันที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรกันอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการผลิตป้อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ในเบื้องต้นทาง ร.พ.ได้กำหนดพื้นที่ให้ได้จัดจำหน่าย โดยเริ่มต้นวันที่ 18 เม.ย.66 (จำหน่ายตั้งแต่ จ-ศ) ซึ่งจะกำหนดให้มีตัวแทนรับผิดชอบในแต่ละวัน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบหลังจากคณะทำงานได้ประชุมสรุปเงื่อนไขให้ทราบกันภายในวันที่ 30 มี.ค.66)

ผู้ประสานงาน/ผู้แจ้งข้อมูล  นายธณยศ จันทมะลิ  โทร.099-4782255

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมัชชาเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8533
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง