อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่การปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตยาสมุนไพรภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง ชุมพร

 • photo , 1000x750 pixel , 89,752 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,940 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,935 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,145 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 164,987 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 178,085 bytes.

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖  อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่การปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตยาสมุนไพร  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาชะอัง

ด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง  กำลังดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิต  การแปรรูปอาหารและยา ของตำบลนาชะอัง ภายใต้กระบวนการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และการสนับสนุนจากสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตการแปรรูปและการตลาด

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  เทศบาลตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร

Relate topics