"อบรมการใช้ iMed@home เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล"

 • photo , 960x720 pixel , 126,194 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 120,995 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 74,097 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,297 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 102,467 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 97,210 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,120 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,160 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,346 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 143,420 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 166,332 bytes.

"อบรมการใช้ iMed@home เทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู จังหวัดสตูล"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  ช่วงบ่ายคล้อยของวัน นายกวิชิต ทต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูลและทีมมีนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต้องการใช้ระบบเยี่ยมบ้านของแอพ iMed@home เป็นเครื่องมือให้ อสม. ช่วยจัดเก็บข้อมูล

ทีมงานมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้ทบทวนการใช้งา่นให้กับอสม.ทั้งใหม่และเก่าที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว มีผู้ใช้งานได้ในบางชุมชน รอบนี้ได้ชวนอสม.ทั้ง 80 คน จาก 8 ชุมชน มารับฟังแนวนโยบายและทบทวนการใช้งานอีกรอบ

เริ่มตั้งแต่การสมัครสมาชิก แก้ไขรายละเอียดชื่อ สกุล ให้เป็นภาษาไทย สามารถเข้าถึงได้ง่ายว่าชื่อสมาชิกเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษ การบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 3 หัวข้อ(ปัญหาสุขภาพ กิจกรรมที่ลงเยี่ยม และผลที่เกิด) การบันทึกภาพ การสำรวจความต้องการ การวัดสัญญาณชีพ การวัด ADL และการใช้แบบวัด 2Q,9Q

อสม.จะมีคนพิการและผู้สูงอายุที่จะต้องดูแลเฉพาะของแต่ละคน ลงเยี่ยมอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมกับการส่งต่อข้อมูลทำงานร่วมกับ Admin ระดับตำบล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการบริการของท้องถิ่นต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0419
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง