"จังหวะก้าวโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

  • photo  , 1000x750 pixel , 119,774 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 77,150 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 114,429 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 142,686 bytes.

"โรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประเดิมนัดแรกของโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัย แกนนำชุมชนก่อนวัย 60 รวม 30 คนของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ภายใต้การประสานของกองสวัสดิการสังคม  มาทำความเข้าใจกรอบคิดสังคมสูงวัย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นวิทยากร

สังคมสูงวัยหมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก สัดส่วนของเด็ก เกิดใหม่และคนวัยทำงานลดลง ซึ่งหากมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวน ประชากรในพื้นที่จะนับว่าพื้นที่นั้นเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์

การรองรับสังคมสูงวัย จึงมิใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และจะดำเนินการครอบคลุมใน 5 มิติสำคัญ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยี

การทำความเข้าใจและจุดประกายแนวคิด แนวทางรับมือจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ สมาชิกที่เป็นแกนนำเห็นพ้องกันว่าจะต้องขยายผลไปสู่ระดับชุมชน ร่วมกับประธานและกรรมการชุมชน(ที่กำลังจะมีการเลือกใหม่) อาศัยจังหวะนี้สร้างการมีส่วนร่วม ดึงทุกกลุ่มวัยมาทำงานร่วมกัน ใช้เครื่องมือทางสังคม อาทิ การกำหนดพื้นที่/แผนที่ เพื่อให้กระจายการบริหารจัดการ การวิเคราะห์องค์กรชุมชน ศึกษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน หาคนที่จะมาร่วมคิดร่วมทำ การวิเคราะห์ผังเครือญาติ การศึกษาทุนในแต่ละมิติของชุมชน เพื่อนำมาลดช่องว่างปัญหา 5 มิติรองรับสังคมสูงวัย

แกนนำเหล่านี้จะเริ่มต้นทำแผนรองรับสังคมสูงวัยรายคน เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำใช้แอพ iMed@home ในการทำแผนฯ จะเป็นกิจกรรมต่อไปที่จะมีขึ้นทุกศุกร์ตอนบ่าย
เทศบาลตำบลคลองแงะเป็นอีกพื้นที่ซึ่งประกาศความพร้อมที่จะเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยและนำโครงการเข้าบรรจุในแผนเพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0419
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง