ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง"

 • photo , 1476x984 pixel , 146,987 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 135,886 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 134,470 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 130,406 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,186 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,012 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,942 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,219 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,715 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,264 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,183 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 196,820 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,177 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 133,163 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 90,872 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 135,886 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 134,470 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 130,406 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,186 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,012 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 106,942 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 128,219 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,715 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,264 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 142,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,183 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 196,820 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,177 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 133,163 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 90,872 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,949 bytes.
 • photo , 1188x988 pixel , 118,809 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 104,874 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,949 bytes.
 • photo , 1188x988 pixel , 118,809 bytes.

คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนองจัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนระนองแห่งความสุข "เชื่อมร้อยเครือข่ายสมัชชาสร้างสุขภาวะแห่งอนาคตคนระนอง" และผ่านระบบออนไลน์ Zoommeeting จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอันดามันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง

สนับสนุนโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สำนักภาคีสัมพันธ์

สุชีพ พัฒน์ทอง บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4973
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง