จาก MOU สู่การขับเคลื่อน และขยายผลธรรมนูญชุมชน "งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง" ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน

  • photo  , 1823x897 pixel , 182,556 bytes.
  • photo  , 1000x395 pixel , 104,998 bytes.
  • photo  , 1000x513 pixel , 119,715 bytes.
  • photo  , 1000x500 pixel , 111,155 bytes.

จาก MOU สู่การขับเคลื่อน และขยายผลธรรมนูญชุมชน "งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง" ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2566 การจัด  "ประกาศธรรมนูญชุมชน งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงสู่การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชน ยกระดับพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน" ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธรรมนูญชุมชนงดเหล้า – ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็ก - เยาวชน ระดับเขต 11 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

โดยมีพื้นที่ต้นแบบเกิดกระบวนการธรรมนูญในพื้นที่จำนวน 8 แห่ง สามารถประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนได้ 6 ฉบับ ได้แก่ ตำบลเขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร, ตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร, ตำบลบ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช, ชุมชนไทรทอง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา, ชุมชนทวดทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนพรุตาโรย ตำบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน จะนำธรรมนูญชุมชน "งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง" เข้าสู่แผนสุขภาพชุมชน  ตลอดจนจะนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ที่สำคัญจะมีการขยายผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านงานงดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงหรือที่เรียกว่า "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนงดเหล้า – ลดปัจจัยเสี่ยง" ในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 "เวทีบันทึกข้อตกลงร่วม การปกป้องเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง #ตำบลบ้านเกาะ" ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนางสาวธีรติ เลาหกุล ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี และกล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือกันปกป้องลูกหลาน เยาวชน ตำบลบ้านเกาะให้ปลอดภัย รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับสู่การเป็นตำบลน่าอยู่ผ่าน "ธรรมนูญสุขภาพชุมชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง"

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9718
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง