เตรียมพร้อมขยับ สมัชชาเมืองฅนดี ครั้งที่ 2 สู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

 • photo , 1000x563 pixel , 748,284 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 86,898 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 123,106 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 101,205 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 92,779 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 106,671 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 95,324 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 92,704 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 87,178 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 96,916 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 112,221 bytes.

เตรียมพร้อมขยับ สมัชชาเมืองฅนดี ครั้งที่ 2 สู่เป้าหมายสุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายประเด็นผู้สูงอายุ ร่วมนำเสนอการดำเนินงานเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย และการเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้ามติสมัชชาสร้างสุขสุราษฎร์ธานีประเด็นผู้สูงอายุพ.ศ 2564 และ มติความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต พ.ศ 2565 ซึ่งพบว่ามีความก้าวหน้าและการดำเนินงานในหลากหลายข้อเสนอ ยังคงมีเพียงบางส่วนที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนราชการและภาคประชาชน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ชาวสุราษฎร์ธานีจะต้องขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ การจับคู่ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และผู้ป่วยโรคมะเร็งและ ผู้ป่วยNCD  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยไม่ต้องรอให้อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยง และการสร้างตราผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของคนสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการยอมรับร่วมกันจากหลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้านเกษตรและสุขภาพ


ขอบคุณข้อมูลจากทีมงานสมัชชาเมืองคนดี จ.สุราษฏร์ธานี

Relate topics