ประชุมเตรียมงานสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า ครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

 • photo , 960x540 pixel , 146,587 bytes.
 • photo , 960x959 pixel , 223,304 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 166,353 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 177,079 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 92,131 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,652 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,073 bytes.

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญหน่วยงานในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมออกแบบสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้า ครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

โดยออกแบบความร่วมมือการสร้างพื้นที่กลางด้านการกระจายอาหารและสินค้าปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค รูปธรรมจากมติสมัชชาปี 2565 และการเชื่อมโยงสู่ประเด็นสุขภาวะผู้สูงวัยในมิติเมืองที่เป็นมิตร

โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนดิษฐ์

#สมัชชาเมืองฅนดี

#ความมั่นคงทางอาหาร

#สุขภาวะผู้สูงวัย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมัชชาเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

Relate topics