ชาวสุราษฎร์ กว่า 25 องค์กร ประกาศขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัย ถ้อยแถลงสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

 • photo , 1640x924 pixel , 188,008 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 158,614 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 185,903 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 220,265 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 189,703 bytes.
 • photo , 642x960 pixel , 107,289 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 56,030 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 150,305 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 133,770 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 106,030 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 154,924 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 145,915 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 146,212 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 157,191 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 133,562 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 146,976 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 178,958 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 151,022 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 140,784 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 129,424 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 155,806 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 96,875 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 102,841 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,938 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,198 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,411 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 83,530 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 76,815 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 67,932 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 72,414 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,337 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 63,521 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 168,617 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 178,819 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 172,923 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 195,461 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 163,978 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 132,062 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 171,236 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 197,938 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 168,695 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 82,944 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 117,503 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 129,336 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 168,036 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 128,070 bytes.
 • photo , 1080x1080 pixel , 78,772 bytes.

ชาวสุราษฎร์ กว่า 25 องค์กร ประกาศขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัย ถ้อยแถลงสมัชชาเมืองฅนดีสุขถ้วนหน้าครั้งที่ 2 : สุราษฎร์ธานีแห่งความสุข

สุราษฎร์ธานีเมืองเเห่งความสุข

“สุข” สุขที่กาย สุขที่ใจ สุขที่สบาย สุขที่สงบ

สุขที่เต็มไปด้วยมิตร ที่รองรับผู้คนทุกช่วงวัย มีเเหล่งอาหารที่เพียงพอ ฐานเกษตรที่มั่งคั่ง การท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เเละยัง ”โอบอุ้ม" ผู้คน ชุมชน ท้องถิ่น เเละครัวโลกให้มีอาหารปลอดภัย เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเเละมั่นคงอยู่ด้วย “คุณค่าของความสุข” ของเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน “หนึ่งเดียวกัน”

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

#สมัชชาเมืองฅนดี #เมืองแห่งความสุข #ความมั่นคงทางอาหาร #รองรับสังคมสูงวัย

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมัชชาเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง