ความร่วมมือ ‘ยางไทยปักษ์ใต้ - สมาคมอาสาสร้างสุข - พมจ. สงขลา’ จ้างงานคนพิการเชื่อมประสานช่วยเหลือผู้ยากไร้

  • photo  , 1000x717 pixel , 804,368 bytes.
  • photo  , 1000x772 pixel , 105,597 bytes.
  • photo  , 1280x962 pixel , 182,019 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 110,417 bytes.

ความร่วมมือเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่  ‘ยางไทยปักษ์ใต้ + สมาคมอาสาสร้างสุข + พมจ. สงขลา’ จ้างงานคนพิการเชื่อมประสานช่วยเหลือผู้ยากไร้

ถือเป็นวันดีอีกหนึ่งวัน เมื่อทีมสมาคมอาสาสร้างสุข  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สงขลา ได้เข้าพบปะผู้บริหาร บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด  นำโดย Mr. Lee Szuyang  Deputy CEO เพื่อหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการ เพื่อทำงานร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข ในภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนพิการ ซึ่งถือเป็นงาน CSR  ในรูปแบบหนึ่ง

จากการพบปะครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ถือเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจ้างงานคนพิการตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  มาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีคนงาน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 คน ซึ่งในแต่ละปีสามารถจ้างงานคนพิการให้มีงานทำ มีรายได้ได้มากกว่า 10 คนเลยทีเดียว

ภายใต้แนวทางดังกล่าว สมาคมอาสาสร้างสุข และ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด จึงจะได้ร่วมกันจัดจ้าง ดูแล และพัฒนาผู้พิการให้มีบทบาทด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยทำหน้าที่ประจำอยู่ที่สำนักงานสมาคมอาสาสร้างสุข ที่จะมีบทบาทเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง
โดยขณะนี้ มีคนพิการหนึ่งท่านที่สมัครเข้าร่วม และพร้อมทำงานในเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมอาสาสร้างสุข

Relate topics