กขป. 11 ล้อมวงยามค่ำร่วมกับทีมสวนยางยั่งยืนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เตรียมเวทีการเรียนรู้สวนยางยั่งยืน

  • photo  , 1366x768 pixel , 165,209 bytes.
  • photo  , 1000x562 pixel , 104,281 bytes.
  • photo  , 1000x562 pixel , 98,071 bytes.

วันที่  14  สิงหาคม 2566

กขป. 11 ล้อมวงยามค่ำร่วมกับทีมสวนยางยั่งยืนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่

ชวนคิด ออกแบบงาน Side event สวนยางยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 15

กำหนดจัดการเรียนรู้ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ แปลงเกษตรน้าบุญส่ง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เรียนรู้แนวคิดสวนยางยั่งยืน การขยายผลและการใช้ประโยชน์จากพืชที่เพิ่มมูลค่า การใช้ carbon credit เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพต่อไป

ดร.วาสินี  วงศ์อินทร์ เลขา กขป.เขต 11 บันทึกเรื่องราว

Relate topics