“หลักสูตรลดปัจจัยเสี่ยงและบุหรี่ในโรงเรียนตาดีกา(โรงเรียนสอนศาสนา)” สุไหงโก-ลก นราธิวาส

 • photo , 1280x722 pixel , 92,145 bytes.
 • photo , 1280x722 pixel , 122,149 bytes.
 • photo , 1280x722 pixel , 136,859 bytes.
 • photo , 1280x722 pixel , 93,078 bytes.
 • photo , 1280x722 pixel , 83,079 bytes.
 • photo , 1280x722 pixel , 102,695 bytes.
 • photo , 1170x1635 pixel , 119,768 bytes.
 • photo , 946x2048 pixel , 236,148 bytes.

“หลักสูตรลดปัจจัยเสี่ยงและบุหรี่ในโรงเรียนตาดีกา(โรงเรียนสอนศาสนา)”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง ขยายหลักสูตรปัจจัยเสี่ยงและบุหรี่ในอำเภอสุไหงโกลก โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กรรมการอิสลามประจำ อ.สุไหงโกลก และอีหม่ามทั้งหมดใน อ.สุไหงโกลก

การดำเนินการหลักสูตรเพื่อเข้าบรรจุให้สามารถสอนในโรงเรียนได้ มันต้องอาศัยกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ผู้นำศาสนา(โต๊ะอีหม่าม) คุณครูสอนตาดีกา เด็กเยาวชน ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการปลูกฝั่งเด็กเยาวชน ให้ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

นี่คืออีกเป้าหมายหนึ่งของทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนราธิวาส (สคล.นราธิวาส) ที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ออกแบบหลักสูตรและบรรจุหลักสูตรลดปัจจัยเสี่ยงและบุหรี่เข้าสู่ในโรงเรียนตาดีกาทุกแห่งของอำเภอตากใบ และขยายต่อที่อำเภอสุไหงโกลก

ถือเป็นอีกสิ่งที่ท้าทายสำหรับคณะทำงาน สคล.นราธิวาส เพราะเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับทุกคน แต่ด้วยอาศัยความเข้มแข็งของคณะทำงานที่เป็นผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหันมาคุยกัน โดยดึงศักยภาพและความชำนาญ ความถนัดของทุกคน จึงเห็นความสำคัญในการปลูกฝั่งให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ และสามารถบอกต่อผู้ปกครองได้ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการทำแบบฝึกหัดที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง แถมได้ใช้เวลาอยู่กับผู้ปกครองอีกด้วย

#ความสำเร็จอยู่ที่ทุกคนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม

#สสส

#งดเหล้าใต้ล่าง

#sdn Narathiwat

นางสาวคอลีเย๊าะ ตือบิงหม๊ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

บันทึกเรื่องราว

Relate topics