แผนชุมชนกับงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลไกบูรณาการความร่วมมือพื้นที่พัทลุง

 • photo , 960x540 pixel , 40,112 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,206 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 194,989 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,372 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 192,222 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 186,164 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 182,366 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 177,865 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 123,671 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 139,913 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 180,504 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,879 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,683 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,033 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,542 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,336 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,902 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,912 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,848 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,512 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,875 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 34,786 bytes.

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เวทีบูรณาการแผนชุมชนของสภาองค์กรชุมชนทุกสภาฯ ในพื้นที่ จ.พัทลุง

เป็นความร่วมมือกับ อบจ.พัทลุง  มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานในระดับจังหวัด

เพื่อร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดร่วมระหว่างทุกภาคส่วน

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ

1) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่ตำบลสู่การรับรอง

2) นำฐานข้อมูลสู่การกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวการเคลื่อนในแต่ละประเด็น ระดับจังหวัด

จากที่ประชุมกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 7 ประเด็นได้แก่

1)การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

2)การท่องเที่ยวโดยชุมชน

3)สังคมและการพัฒนาคน

4)สิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

5)การจัดการทรัพยากรน้ำ

6)การจัดการทะเลน้อยและทะเลสาบ

7)สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้มีการจับมือร่วมกันระหว่างขบวนองค์กรชุมชน อบจ. และ พอช. ในการผลักดันสู่การประกาศเป็นนโยบายจังหวัด

รวมทั้งการเสนอประเด็นที่มีความเร่งด่วนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในระยะต่อไป

ขอบพระคุณทีมงานทุกๆท่าน โดยเฉพาะเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ทำงานอย่างหนักในครั้งนี้ครับ

รัชตะ มารัตน์ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7926
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง