พัทลุงสู่เมืองสายน้ำสีเขียว สภาน้ำจังหวัดพัทลุง ประกาศหยุดการขุดลอก ร่วมกันเดินหน้าปฎิบัติการ พัทลุงสู่เมืองสายน้ำสีเขียว

 • photo , 1000x750 pixel , 184,748 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 224,069 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 296,401 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 148,282 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 150,156 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 204,323 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 216,168 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,297 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 208,613 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 235,056 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 200,069 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 290,280 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 284,227 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 275,515 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 222,610 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 257,078 bytes.

พัทลุงสู่เมืองสายน้ำสีเขียว สภาน้ำจังหวัดพัทลุง ประกาศหยุดการขุดลอก ร่วมกันเดินหน้าปฎิบัติการ พัทลุงสู่เมืองสายน้ำสีเขียว

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านด่านโลด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง สภาน้ำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับเครือข่ายประชาชนจังหวัดพัทลุงและมูลนิธิภาคใต้สีเขียว จัดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาการขุดลอกสายน้ำและการจัดการน้ำในจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันออกแบบการจัดการสายน้ำ โดยจะใช้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างแผนจัดการน้ำและปฏิบัติการสู่ “พัทลุงเมืองสายน้ำสีเขียว”

เวทีเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากนายทวีศักดิ์ ทักษิณาวานิช อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  กล่าวว่าพัทลุงเป็นเมืองแห่งสายน้ำ แต่ที่ผ่านมาใช้รูปแบบการจัดการที่ผิดเพี้ยน ทำให้สายน้ำตายไปเยอะมากพอแล้ว เราควรหยุดวงจรตรงนี้เสีย แล้วมาร่วมกันเดินทางในการหยุดโครงการขุดลอกคลองและร่วมกันเสนอทางออกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการสายน้ำ เพื่อให้พัทลุงไปสู่เมืองแห่งสายน้ำสีเขียว

อาจารย์พรศักดิ์ ชุมทอง ประธานสภาน้ำจังหวัดพัทลุง และอาจารย์สมคิด ทองสง ปราชญ์ชาวบ้านที่ปรึกษาสภาน้ำจังหวัดพัทลุง กล่าวร่วมกันว่าเราจะใช้ความเป็นสภาน้ำพัทลุงมาเชื่อมร้อยผู้คน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง มาร่วมกันออกแบบและจัดการสายน้ำทั้งระบบและจะต้องเป็นการจัดการที่ไม่สร้างหายนะให้กับสายน้ำ เพราะการทำลายสายน้ำคือการทำลายชีวิต และเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องของทุกคน น้ำต้องเป็นสมบัติของเรา

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล  มูลนิธิภาคใต้สีเขียว ในฐานะเลขาสภาน้ำจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าวันนี้ที่เราชวนทุกคนมาร่วมกันเพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบ เพราะเราคงไม่มีแรงที่จะยับยั้งทุกโครงการที่มีทั้งหมดได้ แต่เราจะต้องมาสร้างกลไกร่วมกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ทำหน้าที่ของตัวเอง แต่ก่อนจะทำต้องได้มาคุยและออกแบบกับประชาชนในพื้นที่ก่อน โครงสร้างแข็งที่อยากทำก็ยังสามารถทำได้แต่ต้องมาดูตำแหน่งแห่งที่ของมันว่าจะวางไว้ตรงไหนที่จะไม่ทำให้ระบบนิเวศตาย

ตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องร่วมมือกันคือ ทำให้คลองส้านแดงปลอดภัยจากการขุดลอกคลอง ต่อจากนั้นคือจังหวัดพัทลุงต้องมีแผนการจัดการน้ำภาพรวมของจังหวัด โดยแผนปฎิบัติการของพัทลุงไปสู่เมืองแห่งสายน้ำสีเขียว ในระยะสั้นเราจะใช้เวลา 1 ปี สำหรับ

1)จัดทำความเห็นของผู้คนต่อการสร้างสายน้ำสีเขียว

2)นำเสนอความต้องการต่อรัฐบาล

3)จัดทำแนวทางพัทลุงเมืองสายน้ำสีเขียวของภาคประชาชน

4)เจรจากับรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแแปลงทางนโยบาย

5)จัดทำแนวทางบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน

6)แผนปฎิบัติการยุติโครงการทำลายสายน้ำและแผนปฎิบัติการสายน้ำสีเขียวพัทลุง

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล  ทิ้งท้ายว่าเราขอเชิญชวนทุกคนที่รักสายน้ำ มาเดินทางเพื่อสานต่อสายน้ำสีเขียวไปด้วยกัน  เพราะน้ำเป็นเรื่องของคนทุกคนเพราะฉนั้นเราต้องมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และแน่นอนว่าเราจะใช้ความเป็นวิชาการในการทำความจริงให้ปรากฎ และทำโมเดลการจัดการที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน สุดท้ายพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโมเดลการจัดการน้ำของคนพัทลุง จะเป็นโมเดลการจัดการน้ำที่ทุกพื้นที่ของประเทศได้เอาแนวคิดไปสานต่อความเป็นสายน้ำสีเขียวให้กับแผ่นดิน

ขอบคุณ พัทลุงเน็กซ์

#สานพลังพลเมืองภาคใต้พัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน

#GreenSouthGreenActiveCitizen

ขอบคุณเพจ มูลนิธิภาคใต้สีเขียว

Relate topics