กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพให้กลุ่มเกษตรกรตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 • photo , 1000x750 pixel , 219,748 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,297 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 162,629 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 204,178 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 176,050 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 253,131 bytes.

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายธานนท์ ดำประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส จัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพ

เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรที่มีความสนใจ มีความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำไปใช้ในการทำการเกษตรเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร

โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย  ณ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

Relate topics