เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงและจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือขบวนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ คนทำงานด้านเด็กเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

 • photo , 1000x750 pixel , 154,932 bytes.
 • photo , 1475x957 pixel , 198,459 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 163,639 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,626 bytes.
 • photo , 1259x944 pixel , 164,737 bytes.
 • photo , 1246x934 pixel , 115,123 bytes.

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 67 ณ ห้องประชุมลูน่าซิน จ.ยะลา เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยง และจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือขบวนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ คนทำงานด้านเด็กเยาวชน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ชวนกันมาอัพเดททุกข์สุขคนทำงาน สรุปผลการดำเนินงานของ ขสย. (ใต้ล่าง) ในห้วงที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านปัจจัยเสี่ยง เรียนรู้ภาพรวมการทำงานของเครือข่าย ขสย. รวมถึงร่วมวางแผน กำหนดประเด็น หาแนวทางการทำงานในระยะต่อไป ถือเป็นการพัฒนาขบวนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และคนทำงานฯ

ขสย.ใต้ล่าง เราเคาะ 3 ประเด็นที่เป็นจุดเน้นสำคัญในการทำงานเพื่อปกป้องเด็กเยาวชน ได้แก่

• กระท่อม

• บุหรี่ไฟฟ้า

• สุขภาพจิต

ก็คงจะได้ลุยงานกัน ขยับ-ขยาย-เขย่า เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีสำหรับทุกคนครับ


ขอบคุณทีมงานหลักและเพื่อนๆ ภาคีเครือข่ายฯ ขสย.ใต้ล่าง ทั้ง 6จว. (นราฯ - ปัตตานี - ยะลา - สงขลา - สตูล - พัทลุง)


ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

อับดุลปาตะ  ยูโซะ  บันทึกเรื่องราว

Relate topics