ขสย.ใต้ล่าง เข้าพบปะหารือกับ สปสช. เขต 12 บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกองทุนสุขภาพตำบลฯ

  • photo  , 1000x750 pixel , 133,697 bytes.
  • photo  , 1618x1011 pixel , 178,158 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 163,387 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 157,589 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 150,902 bytes.

ขสย.ใต้ล่าง เข้าพบปะหารือกับ สปสช. เขต 12 บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกองทุนสุขภาพตำบลฯ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 ณ สำนักงาน สปสช. เขต 12 อาคารสยามนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าพบปะหารือกับ สปสช. เขต 12 สงขลา ถึงการดำเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็น 1 ในประเด็นที่เป็นจุดเน้นสำคัญในการขับเคลื่อนงานของ ขสย.ใต้ล่าง ในปี 67-68

โดย ขสย.ใต้ล่าง เตรียมดำเนินการจัดทำโครงการด้านบุหรี่ไฟฟ้า โดยการบูรณาการร่วมกันผ่านการประสานความร่วมมือกับกองทุนสุขภาพตำบลฯ ในพื้นที่ 6จว. ใต้ล่าง โดยตั้งเป้าจำนวน 18 พื้นที่ (จังหวัดละ 3 แห่ง)

ขสย.ต้องขอขอบคุณคุณหมอวีระพันธ์ ผอ.สปสช.เขต 12  คุณสายันต์ อาจณรงค์ เลขานุการร่วม กขป.เขต 12  ในความอนุเคราะห์การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ครับ

อับดุลปาตะ ยูโซะ บันทึกเรื่องราว

Relate topics