พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ

 • photo , 1477x1108 pixel , 160,997 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 87,978 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 193,577 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 142,673 bytes.
 • photo , 778x1291 pixel , 137,985 bytes.

พชอ.ควนขนุนกับการขับเคลื่อนงานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ

การขับเคลื่อน พชอ.ควนขนุนได้จัดเวทีประชุม พชอ. และเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ

ต่อยอดไปยังเวทีระดับตำบล ทั้ง 12  ตำบล

ร่วมออกแบบการจัดการขยะโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดขยะ  จัดการถูกวิธี และเพิ่มมูลค่า

ด้านคุณภาพชีวิต งบประมาณผ่านการอนุมัติจากกองทุนฟื้นฟูฯ  เพิ่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจะนำระบบข้อมูล iMed@home  มาทดลองใช้ในพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล

ตุ่มป่อย ทองดี รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5216
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง