นับหนึ่งสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา

 • photo , 1000x750 pixel , 134,916 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,746 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,359 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,215 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,707 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,789 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,394 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,242 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,135 bytes.

นับหนึ่ง ! สมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา

สมัชชาการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดสงขลาร่วมกันพิจารณาแล้วว่า การศ฿กษาของเด็กและเยาวชนไม่ใช่เป็นเพียงภาระของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไป แต่เป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงาน หลายฝ่าย ทุกระดับต้องร่วมกันดูแล เฝ้าระวัง และช่วยเหลือให้เด็กสงขลาเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม

วันนี้  (11 มิถุนายน 2567 ) นำโดยศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และแผนดำเนินงาน เพื่อเตรียมยื่นให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงนามแต่งตั้งต่อไป โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เป็นประธานในการประชุมในวันนี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

Relate topics