พลังเด็กสงขลา 25 ทีม ร่วมปั้นไอเดียเขียนข้อเสนอโครงการ

 • photo , 1000x563 pixel , 86,354 bytes.
 • photo , 1000x707 pixel , 181,302 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 182,399 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 191,451 bytes.
 • photo , 1000x714 pixel , 130,042 bytes.
 • photo , 1000x714 pixel , 128,131 bytes.
 • photo , 1000x714 pixel , 123,890 bytes.
 • photo , 1000x714 pixel , 132,994 bytes.
 • photo , 1000x714 pixel , 112,012 bytes.

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 และมีโอกาสเข้าร่วมเวทีกลั่นกรองโครงการของ Node เยาวชนTum Nipon โดยรับผิดชอบการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กเยาวชน ผมมีโอกาสได้ดูโครงการของน้องน้องที่เข้ามาขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยจัดการเด็กและเยาวชนใน 3 ประเด็นคือประเด็นประเด็นการใช้สารพืชกระท่อม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กเยาวชนในระบบการศึกษา และการจัดการอุบัติเหตุในสถานศึกษา

มีข้อมูลที่น่าตกใจมากจากน้องๆที่มานำเสนอโครงการคือความคิดและค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาวะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  เช่นพบว่าเด็กมัธยมต้นนั้นเริ่มมีการดื่มเหล้า กินน้ำกระท่อม และสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นโดยที่โรงเรียนไม่สามารถจะจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นครูอาจารย์ยังมีพฤติกรรมให้เด็กเห็นแม้ว่าจะไม่สูบในโรงเรียน แต่เด็กก็ทราบว่าคุณครูนั้นยังสูบนอกโรงเรียน เด็กในโรงเรียนนั้นมักจะมีคุณครูเป็นไอดอลในหลายหลายเรื่อง

ดังนั้นพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

การสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนนั้นมีความสำคัญและเป็นกลวิธีที่จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงกว่าการออกกฎระเบียบซึ่งทำให้เด็กนั้นนั้นมีพฤติกรรมในการต่อต้านกฎระเบียบระเบียบอยู่แล้ว และบางครั้งการสร้างกลไกในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนคือการเติมศักยภาพให้เด็กกลุ่มหนึ่งมีความสามารถในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาให้กับในกลุ่มเด็กเยาวชนด้วยกันได้จะช่วยปิดช่องว่างของการเข้าถึงชุดความรู้ที่เด็กไม่กล้าที่จะรับคำปรึกษาจากคุณครู แต่อาจจะเลือกรับจากเพื่อนด้วยกัน ดังนั้นหากสามารถที่จะเติมศักยภาพหรือความรู้ให้กับเด็กบางกลุ่มเพื่อใช้เป็นกลไกในการช่วยเหลือและให้ คำปรึกษาที่ดี จะส่งผลดีต่อกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สุขภาวะให้กับเด็กเยาวชนได้
ช่วยกันดูแลเด็กๆมี่มีอยู่ให้ดี ในภาวะที่ประเทศอัตราการเกิดต่ำ

#Nodeเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

#สร้างสรรค์โอกาส

#สสส.

สุวิทย์ หมาดอะดำ บันทึกเรื่องราว


พลังเด็ก 25 ทีมปั้นไอเดียเขียนข้อเสนอโครงการ

สมาคมอาสาสร้างสุขจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อให้เเกนนำเด็กเเละเยาวชนทั้ง25ทีมเข้าใจถึงปัญหาระดมความคิดและสุดท้ายทดสอบแนวคิดใช้เป็นต้นแบบในการร่างข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์และรับทุนสนับสนุนทำกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนเเปลงทางสุขภาวะ ต่อไป

ชมคลิปบรรยากาศ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สงขลา YOUNG หรอย

Relate topics