เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • photo , 1000x563 pixel , 135,681 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 141,484 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 158,960 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 141,670 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 140,181 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 160,896 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 139,165 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,755 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 135,238 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,773 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 119,956 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 129,481 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 118,531 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 115,130 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 116,112 bytes.

เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง

ชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย ร่วมกันสร้างทีม สร้างเครือข่ายภายในและนอกชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา โดยไม่รอหรือร้องขอ

นัดแกนนำชุุม ๗ ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ของตำบลบ่อยาง ทำความเข้าใจแบบสอบถามที่จะเก็บข้อมูลสมาชิกที่ยากลำบากฯ ในกลุ่มคนที่ชุมชนจะต้องดูแล ใส่ใจ พวกเขาช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งจน เจ็บป่วย ไร้คนดูแล และดูแล บ้านแตกสาแหรกขาด คนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของปัญหาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของประเทศเรา

ทำความเข้าใจกิจกรรมในภาพรวมทั้ง ๓ โครงการที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน(โครงการบูรณาการฯอบจ. ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ และโครงการ Node flagship สสส.) ทบทวนความรับรู้ร่วมกันอีกรอบ บูรณาการบางกิจกรรมเข้าด้วยกัน เห็นทั้งกิจกรรม งบประมาณ แหล่งทุน สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มต้นงาน

มีข้อสรุปคือ

๑.เก็บข้อมูลคนยากลำบากฯทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกที่คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกราว ๒๐๐ คน

๒.เดือนมิถุนายนเริ่มกิจกรรมทำความเข้าใจสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง ๗ ชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา ศปจ.สงขลาและคณะทำงานกลางจาก ๗ ชุมชนร่วมลงพื้นที่เปิดประชุมชี้แจงสมาชิกรายชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา ความต้องการ รับสมัครคณะทำงานที่จะมาเป็นเครือข่ายระดับตำบล ยกร่างกติกากลุ่มที่จะดูแลสมาชิก สะท้อนความต้องการกิจกรรมลดรายจ่ายเสริมรายได้ที่จะเป็นกิจกรรมกลางเพื่อสร้างรากฐานความเป็นชุมชน

๓.ตกลงกันว่าก่อนประชุมจะนัดกินมื้อเที่ยงด้วยกันกับสมาชิกที่จะมาร่วมกิจกรรม หรือทานข้าวต้มก่อนกลับ สร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมที่จะเป็นพื้นฐานช่วยสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ก่อนที่จะยกระดับการพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5915
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง