ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี

 • photo , 1000x750 pixel , 118,476 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,746 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 70,496 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,735 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,251 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,923 bytes.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานการประชุม

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ซึ่งวาระการประชุม ประกอบด้วย

การติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

พิจารณาแผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567

และร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 33 คน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

Relate topics