เครือข่ายชุมชนสตูลร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 • photo , 1280x960 pixel , 162,467 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 144,625 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 112,229 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 131,531 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 128,368 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 131,662 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 107,646 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 161,432 bytes.

รายงานการประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-05-62

1.นำเสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.คืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (ตามเอกสารแนบ1)

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

3.1 การพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัว/แกนนำชุมชน/แกนนำวัยรุ่น(ล้อมรัวด้วยรัก ให้อภัย เข้าใจ เห็นใจ/เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว)

3.2 จัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในชมชุนและมีระบบส่งต่อ

3.3 กำจัดจุดเสี่ยงในชุมชน

3.4 พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา (การปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศ)

4.นำเสนอตัวอย่างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ต.พิมาน อ.เมืองจ.สตูล เพื่อเป็นแนวทางในการให้ชุมชนได้นำไปขับเคลื่อนงานสามารถของบจากกองทุนตำบลของตนเองได้ (ไฟล์โครงการตามเอกสารแนบ2)สามารถนำไปใช้และมีข้อสงสัยสอบถามผ่านไลน์กลุ่มได้

5.เสนอแนะเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้และนำกลับไปขับเคลื่อนในชุมชน ให้กำลังใจแกนนำจิตอาสาในชุมชนทุกท่านที่มาร่วมประชุมและจะนำไปขับเคลื่อนงานในชุมชนต่อไปหากมีปัญหาสามารถสอบถามผ่านไลน์เพื่อให้ทุกได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขและให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายและปัญหาแม่วัยใสลดลง

ขอบคุณพี่ๆแกนนำและน้องๆสภาเด็กจังหวัดสตูลมากๆค่ะ

ปฤษณา สิตะรุโณ นวก.สาธารณสุข โรงพยาบาลสตูล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3666
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง