๒ กันยายน ดีเดย์นัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่

 • photo , 960x540 pixel , 61,954 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 77,031 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 80,838 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 88,431 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 70,424 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 86,592 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 77,262 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 84,306 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 65,236 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 90,220 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 102,430 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,656 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 100,571 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 100,506 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 98,751 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 108,079 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 90,322 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 84,087 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 132,644 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 66,267 bytes.
 • photo , 1440x814 pixel , 79,300 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,528 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,464 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,763 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 25,918 bytes.

"๒ กันยายน ดีเดย์นัดส่งผลผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่"

วันนี้เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา นัดประชุมภาคีเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร รพ.หาดใหญ่ สสจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/๔pW/กขป.เขต ๑๒ ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเจ้าภาพ หารือแนวทางจัดส่งผลผลิตเข้าสู่การจัดทำเมนูสุขภาพ รพ.หาดใหญ่ แต่ละกลุ่มคัดกรองตัวเองว่าจะร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใด มีข้อสรุปดังนี้

๑.ในกลุ่มที่พร้อมจัดส่งผลผลิต จะมี ๒ มาตรฐานประกอบด้วย GAP ในส่วนผักกินหัว จะเริ่มดำเนินการโดยมีกลุ่มวิสาหกิจระโนดกล้วยหอมทอง เป็นผู้แทนรวบรวมผลผลิตและทำสัญญา โดยจะเริ่มนำร่อง ฟักทอง ฟักเขียว กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง จัดส่งให้รพ.ทุกวันจันทร์ พุทธ เสาร์ โดยมีรถรับส่งจากระโนดมาหาดใหญ่ ในส่วนการตรวจสอบทางกลุ่มจะมีห้อง lap และทางรพ.จะมีการสุ่มตรวจ

๒.มาตรฐาน GAP โดยมีกลุ่มวิสาหกิจรักษ์ส้มจุกจะนะเป็นผู้แทนรวบรวมผลผลิตและทำสัญญา จะรับผลผลิตผักกินใบ จากจะนะมาทางหาดใหญ่และเครือข่ายที่เข้าร่วม

ทั้งสองกลุ่มจ่ายเงินสดให้เกษตรกร ส่วนรพ.จะรับผลผลิตและจัดซื้อพร้อมจ่ายเงินหลังจากนั้นอีก ๑๕ วัน

๓.มาตรฐาน PGS เครือข่ายรับรองกันเอง จะมีทองหล่อพาณิชย์เข้ามาดำเนินการเป็นผู้แทนเกษตรกรแทน บ.ประชารัฐฯ ที่จะมาเป็นภาคีร่วมเรียนรู้ วันนี้เครือข่ายได้มากำหนดมาตรฐานร่วมในส่วนของคุณธรรม จริยธรรม การจัดการปัจจัยการผลิต การควบคุมปกป้องแปลง ระบบการตรวจ ประเมิน ลงโทษ โดยมีทีมลงตรวจแปลงประกอบด้วยตัวแทนเครือข่าย สสจ. เกษตร รพ. จำนวน ๖ คน ผลผลิตที่ได้ในกลุ่มนี้จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือมาตรฐาน GAP ไม่เกิน ๓๐%

วันนี้ลงลึกถึงผลผลิตแต่ละกลุ่ม ปริมาณที่ผลิตต่อสัปดาห์/เดือน ผลผลิตที่รพ.ต้องการ ระบบการขนส่ง แนวทางการเสริมหนุนการทำงานเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีการรวบรวมส่งแล้ว ยังจะเปิดตลาดกรีนรองรับในกลุ่มที่ผลิตไม่มากหากมีผลผลิตและเครือข่ายมากพอจะขยายผลไปยังรพ.อื่นต่อไป

ทุกกลุ่มจะส่งรายการผลผลิตและราคามาให้ทางรพ.พิจารณาล่วงหน้ารายไตรมาส โดยคำนึงถึงราคากลางและฤดูกาล

มูลนิธิชุมชนสงขลาจะพัฒนาแอพฯ Green smile เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้ผลิต รูปแบบการผลิตแต่ละขั้นตอนพร้อมภาพ มี Qr code เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลผลิต การเชื่อมโยงเส้นทาง เวลาเพื่อสดวกในการรับส่งผลผลิต ปริมาณและราคาผลผลิตแต่ละรอบของการจัดส่ง เหล่านี้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นผลรูปธรรมเอื้อให้เกิดการผลิตอาหารสุขภาพในพื้นที่ต่อไป

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

Comment #1
Posted @ไม่ระบุวันที่ ip : 171...226

วันที่ 1 และ 2 กันยายน 2562 เริ่มส่งผักให้โรงพยาบาลหาดใหญ่นัดแรก ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา มาตรฐาน GAP

แสดงความคิดเห็น

« 4663
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง