กระบวนการงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปัตตานี

 • photo , 960x720 pixel , 141,235 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,251 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,953 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,021 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,871 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 142,126 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 160,420 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,090 bytes.

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

มีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอรายงาน จำนวน 4 โครงการ และ มีดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี

โครงการสำคัญได้แก่

1.การหนุนเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาดกรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

2.การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพื่อการเลี้ยงที่ยั่งยืนและการเพิ่มรายได้ กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินของเกษตรกรบ้านป่าหลวง

3.การสร้างและการจัดการระบบฝายกั้นน้ำเพื่อให้มีน้ำในการทำนา กรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

4.การผลิตหมวกซอเกาะที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่พอใจของลุูกค้าและการสร้างตลาดของกลุ่มสตรีสุไหงปาแน จังหวัดปัตตานี

ทั้ง 4 โครงการวิจัยเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

สุกัญญา สุขสุพันธ์ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4354
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง