ศปจ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตอาสา พัฒนาศักยภาพ Admin iMed@home ๑๒ อำเภอจังหวัดปัตตานี

 • photo , 2048x1152 pixel , 136,920 bytes.
 • photo , 1144x1430 pixel , 139,520 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 102,153 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 116,153 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,964 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,641 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,334 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 134,038 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,611 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,560 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,046 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,006 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 165,136 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 156,951 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 131,485 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 152,173 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 131,812 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 118,077 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 170,002 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 82,920 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 105,269 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 73,718 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 58,338 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 100,297 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 112,649 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 75,951 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 79,740 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 146,574 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,423 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 189,422 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 193,189 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,299 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,659 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,804 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,887 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 143,959 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,581 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 89,840 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,166 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 187,916 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,756 bytes.

ศปจ.ปัตตานี  เครือข่ายบัณฑิตอาสา และ กขป.เขต ๑๒  ร่วมเรียนรู้ระบบการบันทึกข้อมูล iMed@home เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และจัดตั้งคณะทำงาน Admin ทั้ง ๑๒ อำเภอของจังหวัดปัตตานี ร่วมพัฒนาและร่วมใช้ระบบข้อมูลในการนำมาวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเร่ิ่มจากข้อมูลคนพิการ

วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี  คณะทำงานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดปัตตตานี(ศปจ.ปัตตานี) และเครือข่ายบันฑิตอาสา ทั้ง ๑๒ อำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคนพิการหลังจากเก็บแบบสำรวจข้อมูลคนพิการทั้งจังหวัดปัตตานีมาได้ส่วนหนึ่ง โดยทำการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล iMed@home


ระบบข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ รวมถึงข้อมูลความยากลำบาก และบันทึกการเยี่ยมบ้าน ที่มีการเก็บข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือจากกลุ่มเป้าหมาย เดิมมีรายชื่อ ๓๙๑ คน กลุ่มเป้าหมายที่เครือข่ายบัณฑิตได้สำรวจจากระดับหมู่บ้าน ตำบล มีทั้งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิม เสียชีวิต และมีการเก็บข้อมูลรายใหม่ด้วย รวมจำนวน ๔๕๒ คน


ในการสำรวจเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม อุปสรรคสำคัญที่ได้เจอ คือการไม่เจอตัวกลุ่มเป้าหมายในเวลาปกติ  ต้องไปเก็บข้อมูลช่วงเย็นหลังเลิกงาน และข้อมูลไม่ครบถ้วน เอกสารข้อมูลบางส่วนหาย  จำข้อมูลไม่ได้ มีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน เก็บแล้วเก็บอีก แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งดี ๆ ที่ได้พบในการสำรวจข้อมูลก็มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น รอยยิ้ม  คำขอบคุณ เพราะกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่ได้ต้องการสิ่งใดเพียงแค่มีคนลงมาเยี่ยมมาคุยมาให้กำลังใจก็เพอใจแล้ว  รวมทั้งมีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน ยินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มใจ


เครือข่ายบัณฑิตอาสาทั้ง ๑๒ อำเภอจะเป็น Admin หลักในการนำเข้าข้อมูล ซึ่งมีความเข้าใจการใช้ระบบข้อมูลผ่านโปรแกรม iMed@home ด้วยพื้นฐานการทำงานข้อมูล และทำงานร่วมกับชุมชนมานาน และศักยภาพต้นทุนที่แต่ละคนมี ไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์ นักพัฒนาชุมชน นักบริหาร ฯลฯ  ข้อมูลจากพื้นที่เมื่อทำการบันทึกข้อมูลจากแบบสำรวจลงในระบบบันทึกครบถ้วนแล้ว  ได้มีการฝึกปฏิบัติการการออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  รวมทั้งเชื่อมโยงกับกองทุนประชารัฐที่หอการค้าจังหวัดปัตตานีดูแลอยู่เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ปัตตานีต่อไปได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ หลังจากข้อมูลที่เก็บมารอบแรกเข้าระบบทั้งหมด  เป็นคำยืนยันของคุณประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธาน ศปจ.ปัตตานี ที่มาร่วมพูดคุยและให้กำลังใจเครือข่ายบัณฑิตอาสาในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย


งานข้อมูลไม่มีคำว่าสมบูรณ์  แต่ระบบข้อมูลและข้อมูลที่ชัดเจนเป็นจริง ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มาคุยกัน ทำงานด้วยกันอย่างเข้าใจ  และออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ปัญหาอาจไม่ได้หมดไปในทันทีหรือระยะเวลาสั้น แต่ก็เชื่อมั่นว่าพื้นฐานข้อมูลที่ดีในวันนี้  จะทำให้การทำงานในระยะยาวมีประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการได้


เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ที่ดีงาม ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ศปจ.ปัตตานี ภาคีเครือข่าย และเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดปัตตานีทุกท่านค่ะ

กมลทิพย์ อินทะโณ รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง