เวทีสมัชชา "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม" ปี 2562

 • photo , 640x960 pixel , 102,054 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 117,128 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 92,335 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 172,919 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 113,605 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 100,847 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 103,977 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 89,551 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 149,975 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 129,437 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 139,531 bytes.
 • photo , 200x150 pixel , 27,202 bytes.

เวทีสมัชชา "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม"  ปี 2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย  ผศ.สอรัฐ มากบุญ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ "สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม" ณ อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อน 3 ประเด็น คือ การจัดการภัยพิบัติ การรณรงค์จัดงานศพแบบพอเพียง และประเด็นผู้ยากลำบากและกลุ่มเปราะบาง

ภาคเช้า เป็นเวทีเสวนา “นำเสนอนโยบายและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ยากลำบากของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ประกอบด้วย นางวันดี กฤษณ์เตโช  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชญานิน เอกสุวรรณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 (สปสช.) สุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสามารถ สุขบรรจง รองผู้อำนวยการองค์กรพัฒนาเอกาชน (องค์กรเอกชน) (พอช.) ภาคใต้ โดยทุกหน่วยงานมีเป้าหมายในการดำเนินงานไปใสนทิศทางเดียวกัน คือ การช่วยเหลือผู้ยากลำบากและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ในขณะที่ภาคบ่าย เปิดเวทีเสวนา “แนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ยากลำบากในมุมมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง”  โดย ผศ.สมชาย บุญคงมาก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าฝ่ายกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนวิชาการ ที่ 11 (สสว.11) สุราษฎร์ธานี กล่าวให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและกล่าวปิดงาน

“ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการทำงาน สานพลังทุกภาคีความร่วมมือ”

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3248
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง