ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก ปีที่3

 • photo , 1340x640 pixel , 181,829 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,972 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,787 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,439 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,364 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,482 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,305 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,564 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,305 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,591 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,678 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,334 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,382 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,104 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 94,140 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,898 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,159 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,582 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,106 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,047 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,103 bytes.

"เวทีประชาคมประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก ปีที่3"

วันที่ 30 กันยายน 2562 สภาผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึก ได้เชิญตัวแทน แกนนำชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมายโครงการปีที่3 ภาคีผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ นักพัฒนาชุมชนตำบลทรายขาว และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทรายขาว เข้าร่วมเวทีประชาคมประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก ปีที่3 ณ อาคารอเนกประสงค์(มัสยิด)บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ในการจัดกิจกรรมวันนี้ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก ปีที่3 โดยสภาผู้นำชุมชน และทีมสนับสนุนวิชาการ(พี่เลี้ยง) และยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับคนทุกวัย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทรายขาว มาร่วมแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการตำบลทรายขาว ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของสภาผู้นำชุมชนอย่างเต็มที่ในการดำเนินงาน โครงการชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปีที่3 ในประเด็น การส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์

นอกจากนี้สภาผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึกและทีมสนับสนุนวิชาการหรือทีมพี่เลี้ยง ยังร่วมกันกำหนดปฏิทินและกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยลึกที่ได้กำหนดไว้

สนับสนุนโดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6) หน่วยจัดการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน

ทิตอารุณ สัจจสุจริตกุล รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5557
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง