ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒

 • photo , 960x540 pixel , 69,737 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 55,729 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,022 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,141 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 67,818 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 59,743 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 59,694 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 62,510 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,836 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 60,861 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 54,071 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 68,442 bytes.
 • photo , 612x816 pixel , 48,275 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 65,963 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 77,806 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,273 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,928 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,053 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,383 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,678 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 42,385 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,565 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,873 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,331 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 53,411 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 60,111 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,642 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,835 bytes.
 • photo , 816x612 pixel , 121,268 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 97,148 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 131,666 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 80,203 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 146,433 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 148,837 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 138,654 bytes.

"ประชุมเชิงปฎิบัติการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒"

เข้าสู่ปีที่ ๓ ของการดำเนินงาน วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)  อนุกรรมการ  คณะทำงานและเครือข่าย ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

๑)บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

๒)สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม

๓)เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ


เริ่มด้วย นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ  ประธานคณะกรรมการฯ ทบทวนความเป็นมา แนวคิด แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอแนวทางในภาพรวมของเขต ๑๒ และการดำเนินงานที่ผ่านมา สร้างความรับรู้ให้ตรงกันกับภาคีเครือข่ายทั้งมาใหม่และในส่วนเครือข่ายใกล้ชิด

จุดเน้นปี ๒๕๖๓ เข้าสู่ยุทธศาสตร์การบูรณาการระดับพื้นที่ โดยพัฒนากลไกประสานงานระดับจังหวัดของแต่ละประเด็น หาเจ้าภาพหลัก/รองระดับ มีพื้นที่ปฎิบัติการร่วม one plan ของแผนปฎิบัติการ ๒ ปี สร้างพื้นที่ต้นแบบ(อำเภอ/ตำบล) และจัดการความรู้นำไปสู่การขยายผลเชิงนโยบายและขยายผลการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีแผนในช่วงกุมภาพันธ์จะจัด Kick off เสนอแนะการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือกับอปท.ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

โดย กขป. จะเข้าไปเสริมการทำงานในลักษณะสร้าง Platform กลางทั้งเวที กลไกระดับคณะทำงานจังหวัด ระบบข้อมูลกลางที่ครบวงจร และร่วมจัดการความรู้ไปสู่เชิงนโยบาย ด้านหนึ่งร่วมกันสร้างต้นแบบประเด็นและพื้นที่รูปธรรม อีกด้านนำผลที่ได้ไปขยายผลต่อไป

เป้าหมายวันนี้จัดการความรู้ จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการทำงานของ ๓ ประเด็นเพื่อที่จะให้ทีมอนุวิชาการและแกนประเด็นนำไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจัดเวทีเสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ มี กขป.  อนุกรรมการและเครือข่ายมาร่วมจำนวน  ๒๐๐ คน โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่


ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

ขอบคุณภาพจากภาคีเครือข่ายทุกท่าน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3011
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง