สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาพร้อมสนับสนุนงานด้านเกษตรปลอดภัยร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย

photo  , 1000x750 pixel , 137,323 bytes.

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒คต๒  นัดหารือกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมรองรับการทำงานกับสสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) สำนัก ๓ ที่จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สนับสนุนงานด้านเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ให้กับเครือข่าย โดยสงขลา ยะลา พัทลุง เป็นพื้นที่เป้าหมาย

พัทลุงเป็น ๑ ใน ๔ จังหวัดนำร่องเดินหน้าไปก่อน ส่วนสงขลา ยะลา จะมาในกลุ่มที่ ๒ โดยเริ่มด้วยการจัดทำฐานข้อมูล เก็บข้อมูลเกษตรกรเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะในแต่ละด้าน นำมาสู่การกำหนดแผนงาน นโยบาย และกิจกรรมรองรับ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ตำบล จับมือกับตำบลสุขภาวะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เลือกบางตำบลที่มีความสนใจในประเด็นเกษตร อำเภอละ ๑ ตำบล จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพแกนนำ ก่อนที่จะมีแผนงานโครงการรองรับตามสภาพปัญหาในระยะต่อไป

สงขลามีต้นทุนการทำงานที่พยายาม ผลักดันให้เกิดกลไกกลางที่มาจากผู้ปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไปเสริมหนุน ลดช่องว่างกลไกปกติในการทำงาน ควบคู่กับการสร้างความรู้ "ปัญญาปฎิบัติ" จากการลงมือทำ ด้านหนึ่งหลอมรวม ละลายทัศนคติการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ปรับจูนความคิดบนฐานข้อมูลภาพรวมและประสานบูรณาการภารกิจของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน

แต่ละจังหวัดต่างมีต้นทุนที่ดี แต่มีการกระจายตัวของการทำงานที่ต่างทำ ไม่อาจทำงานบนฐานเดียวกันได้ ช่วงเปลี่ยนผ่านจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ทำอย่างไรให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงาน ก่อนที่จะลงสู๋กิจกรรม ส่วนใหญ่รีบเร่งไปยังเป้าหมาย ละเลยการวางรากฐาน โดยเฉพาะความไว้วางใจและความเชื่อมั่น และนำการขับเคลื่อนไปผูกติดกับตัวบุคคล โดยไม่มีการยึดโยงหรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง การติด "คอขวด" การทำงานจึงเป็นปัญหาสำคัญยิ่ง

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3358
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง