ค้นหา
category

Hot's News

  • แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @18 ธ.ค. 59 13:12
    ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห
  • (ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

    @24 พ.ย. 59 18:11
    โเอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 โ 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 832900

ขณะนี้คุณอยู่หน้าแรก : ข่าวเด่น

แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยพื้นที่สงขลา สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง

@13 มิ.ย. 67 15:40
นโยบายสาธารณะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่โดยการแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนธรรมนูญสูงวัยใน ๔ พื้นที่คือ จังหวัดสงขลา สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง เป็นการนำเสนอประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ที่ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนสุขภาพ,ธรรมนู

จังหวะก้าวของชาว "บ้านมั่นคงชุมชนริมราง" ภาคใต้

@13 มิ.ย. 67 09:22
ฤกษ์งามยามดี พอช.จับมือหน่วยงานรัฐ-ภาคีเครือข่ายนำร่องยกเสาเอก โบ้านมั่นคงชุมชนริมรางโจังหวัดตรังรองผู้ว่าฯ ตรัง ดีเดย์ยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชุมชนชายเขาใหม่พัฒนา 72 หลังคาเรือน ด้านโ นายสยามโผู้ช่วย ผอ.พอช. ชี้เป้าบ้านมั่นคงชุมชนริมราง ชุมชนต้องได้สัญญาเช่าจาก รฟท. ทั่วประเทศ 300 ชุมชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

แนะนำเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

@18 ธ.ค. 59 13:12
ความเป็นมาและพัฒนาการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน๑. ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรูประบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาตามลำดับ โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพมห

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11

โครงการผลิตและปลูกผักปลอดสารเคมีหมู่ 5 บ้านท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

@13 มิ.ย. 67 16:50
หมู่ที่ 5 บ้านท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย จัดประชุมคณะกรรมการและชี้แจงโครงการผลิตและปลูกผักปลอดสารเคมีแก่สมาชิก ตั้งแต่การดำเนินของบ จากสาเหตุ จนถึงผลกระทบ(ต้นไม้ปัญหา) นำสู่แผนที่วางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมครัวเรือนให้ปลูกและบริโภคผักเพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมาย ลดโรค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเ

หัวข้อทั้งหมด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

“การพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองสำหรับผู้สูงอายุ” สงขลา พัทลุง

@13 มิ.ย. 67 15:25
วันที่ 13 มิถุนายน 2567นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ โการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองสำหรับผู้สูงอายุโโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึง และใช้ประโยชน์จ

หัวข้อทั้งหมด


เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11

ไปที่ เพจเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11


สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 12