(ร่าง) รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

by Little Bear @24 พ.ย. 59 18:11 ( IP : 171...100 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ : ส่วนกลาง

 คำอธิบายภาพ : draftareahealth-2

“เอกสารร่าง รูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบการรับฟังความเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2557

ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็นในเวลา 9:00 – 12:00 น. วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ โทร 02 8329076 ส่งความเห็นทางโทรสาร 02 8329001-2 หรือ rhb@nationalhealth.or.th ”

หรือดาวน์โหลดได้ที่ คลิ๊กดาวน์โหลด


 คำอธิบายภาพ : draftareahealth-1

ที่มา www.healthstation.in.th

Relate topics