“ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ”

 • photo , 1000x667 pixel , 110,550 bytes.
 • photo , 1000x492 pixel , 111,952 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,828 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 143,027 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,609 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,482 bytes.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะทำงาน Node flagship จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะบ้านโคกขันธ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด

นำโดยสานนท์ ณ นคร ผู้รับผิดชอบโครงการ “ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ” และ นางนวลจันทร์ เพรชทรงศรี พี่เลี้ยงโครงการ

ซึ่งบ้านโคกขันธ์ ได้มีการรวมตัวกันจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 และมีการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยในชุมชน

โดยมีฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน 4 ฐาน ได้แก่

1) ฐานการเรียนรู้กระสอบ 3 ใบ

2) การทำปุ๋ยหมัก

3) การทำน้ำหมักชีวภาพ

4) ฐานเกษตรอินทรีย์ โดยฐานนี้มีความโดดเด่น ซึ่งดึงนวัตวิถีชุมชนมาประยุกต์ใช้ผสมผสาน น้ำยาไล่แมลง ศรัตรูพืช ใช้ฉีดไล่แมลงที่มารบกวน พืชไร่ พืชสวน นับเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้รับผลลิต

โดยทั้ง 4 ฐานที่กล่าวมานี้ ใช้ขยะที่เหลือใช้ในชุมชน สามารถลดขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนัก ความรักสามัคคี แก่คนในชุมชนนับว่าเป็นชุมชนต้นแบบอีกชุมชนที่น่าไปเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะของชุมชนใกล้เคียง ในอำเภอชะอวด

ขอขอบคุณสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์

ภาพ/ข่าว : นวรัตน์ พุทธศรี รายงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ  เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5818
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง