เครือข่ายโรงพยาบาลกับกระบวนการพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

  • photo  , 960x720 pixel , 109,400 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 73,542 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 70,966 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 101,275 bytes.

ตลาดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

เครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลรัตภูมิ

โรงพยาบาลนาหม่อม

โรงพยาบาลจะนะ

โรงพยาบาลควนเนียง

โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

โรงพยาบาลบางกล่ำ

สรุปการดำเนินงานจุดเด่นสำคัญ ได้แก่

๑)โรงพยาบาลรัตภูมิ จุดเด่นคือ การทำงานร่วมกับเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการรับรองมาตรฐานเกษตร อินทรีย์

๒)โรงพยาบาล ควนเนียง จุดเด่น มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คัดกรองสินค้า จัดส่งสินค้าผ่านไลน์

๓)โรงพยาบาลบางกล่ำ จุดเด่น ทำงานร่วมกับศวพ.8 สหกรณ์การเกษตร รร.คลองนกกระทุงกิจกรรมยุวเกษตร/ยุววิถี ระดับประเทศ ทำ CSR กับโรงงาน รร.บ้านป่ายาง กิจกรรมอาหารกลางในโรงเรียน รร.บ้านยางงาม กิจกรรมปลูกผักเพื่อลูกโดยผู้ปกครองปลูกผักให้เด็กนักเรียน

๔)โรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาด อตก. รับผลผลิตทุกมาตรฐาน แนวคิดตลาดแบ่งปันตลาดแห่งสุขภาพ
มีเมนูสาธิต เมนูหลัก ๑.ข้าวคลุกน้ำพริกไทย  ๒.น้ำใบชะมวง  ๓.ขนมหัวล้านเบญจรงค์

๕)โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ มาตรฐาน Q , GAPจุดสาธิต ลงเยี่ยมแปลง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก

๖)โรงพยาบาลนาหม่อม ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบังนีส้มจุก เครือข่ายเกษตรในพื้นที่ มีแปลงสาธิตในโรงพยาบาล

๗)โรงพยาบาลจะนะ ร่วมกับเครือข่าย PGS เยี่ยมแปลง ทำกิจกรรมสวนผักกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ,เส้นเลือดอักเสบ จุดเด่นคือ พันธุกรรมพืชหลากหลาย

๘)โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา มีมาตรฐานสงขลากรีนสมาย ทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น Green Smile มีจุดสาธิตการปลูกผัก

ทุกภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมผลักดันร่วมใจกันเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยทั้งจังหวัดสงขลา


ประชุมแลกเปลี่ยนเครือข่ายตลาดปลอดภัย สจรส.ภาคใต้

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ม.อ.หาดใหญ่

ปราณี วุ่นฝ้าย รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1232
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง