ภารกิจเครือข่ายศูนย์วิชาการและพัฒนาระบบยาภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้

  • photo  , 960x641 pixel , 75,456 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 89,425 bytes.
  • photo  , 960x692 pixel , 61,506 bytes.
  • photo  , 960x759 pixel , 44,209 bytes.

ประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการและพัฒนาระบบยาภาคใต้

ภายใต้แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยาในพื้นที่ภาคใต้

ข้อสรุปสำคัญ

1)Timeline ในการทำงานที่สอดคล้องกับ Piority ของแผนงานและงบประมาณ

2)ร่วมกันจัดทำ TOR ของแต่ละโครงการ เพื่อใช้ในการเซ็นสัญญา

Next Chapter

1)ประสานเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม เพื่อให้รับทราบแนวทางการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2)เซ็นสัญญาของแต่ละโครงการ โดยมีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอ. เป็นประธาน

แผนงานสำคัญคือการจัดการกลาง

สนับสนุนเครือข่ายทำกิจกรรม โครงการ โดยมีการเสริมศักยภาพเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรีบนรู้ และสร้างกระบวนการจัดการความรู้ สู่การเผยแพร่เป็นงานวิชาการ สื่อสารสาธารณะ

แผนงานกิจกรรม

1)โครงการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ

2)โครงการสำรวจปัญหายาชายแดนภาคใต้

3)โครงการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดสังเคราะห์ความรู้

ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการบูรณาการความร่วมมิือ มีกระบวนการแสวงหาภาคีทั้งหน่วยงานรัฐได้แก่ สสจ. สปสช. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครือข่ายรพ. เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ในการสร้างความร่วมมือการทำงานต่อยอดขยายผล ให้เกิดแนวทางและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมในระบบยาอย่างยั่งยืน  โดยมีหน่วยการจัดการที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ชโลม เกตุจินดา และ Sanya Chaiharn

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9608
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง