เครือข่ายนครศรีธรรมราชหารือร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมพัฒนาเกษตรเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

 • photo , 960x720 pixel , 87,631 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,419 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,035 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,884 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,170 bytes.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมอาหารธรรมชาติ​ยั่งยืน​ นคร​ศรี​ธรรมราช​ ประชุมหารือ​ เพื่อประสานความร่วมมือและหนุนเสริมเชิงวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​นคร​ศรี​ธรรมราช​

ทั้งนี้ได้ตกลงร่วมกันในการสร้างกิจกรรมและงานวิจัยที่ต้องมีผลลัพธ์​อันเป็นรูปธรรมและวัดผลได้​ ตามแผนงานปี​ 2563​ ที่สมาคมทำแผนไว้​ ได้แก่

 1. โครงการวิจัย​และพัฒ​นา​ด้านข้าวพื้นเมือง​ นครศรีธรรมราช​ ในระบบนาอินทรีย์

 2. โครงการวิจัย​และ​พัฒนาทุเรียนอินทรีย์ทั้งระบบ

 3. โครงการ​วิจัยและพัฒนา​สวนสมรม​ ของจังห​วัด​นครศรีธรรมราช

อีกทั้งยังประสานความร่วมมือในเครือข่ายสมาคมฯ​เป็นผู้ร่วมวิจัยในบทบาทผู้ใช้งานจริงหรือตัวจริงในการปฏิบัติ​การด้านเกษตร​อินทรีย์​ และสถาบันวิจัยและพัฒนา​ยังช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปยังคณะ​ หน่วยงานภาควิชา​การต่างๆ​ ของมหาวิทยาลั​ยอีกด้วย

ความร่วมมือที่เกิดจากคนทำงาน​ ทีมงาน​ คนหัวใจอินทรีย์​ จะร่วมกันสร้างมหานครอาหารปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3401
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง