บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒

 • photo , 1280x720 pixel , 166,089 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,769 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,747 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,988 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,639 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 191,967 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 97,928 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 194,579 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 184,255 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 188,790 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 162,257 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 103,533 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 151,223 bytes.

"บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒"

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นัดทีมชุดเล็กประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง กขป.เขต ๑๒ คุยเตรียมก่อนลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อชวนทำพื้นที่ตัวอย่าง ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องบุหรี่อย่างครบวงจร จากชุุมชนถึงระบบบริการ เพื่อกระชับเชื่อมโยงงานปัจจัยเสี่ยงที่มีต้นแบบเป็นจุดๆ ให้ครบวงจร

มีแนวคิดสำคัญๆ ที่จะต้องยึดร่วมกันก็คือ

๑.เปลี่ยนการทำงานแบบ "ทำให้" มาเป็น "ทำร่วม" และให้กลุ่มเป้าหมาย "ทำเอง" คืนเรื่องบุหรี่ให้เป็นเรื่องสาธารณะ หากชุมชนใดมีความตระหนักถึงพิษภัยจึงจะเริ่มดำเนินการ

๒.พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ อาทิ แอพพลิเคชั่น เก็บข้อมูลโดยกลุ่มเสี่ยงเองหรืออาสาสมัคร/คณะทำงาน ออกแบบสอบถามเฉพาะพิจารณาข้อมูลที่ต้องการรู้(ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม) เพื่อประกอบการจัดทำแผนระดับพื้นที่และแผนรายบุคคล

ข้อมูลที่ได้จะทำให้ชุมชนเกิดความตระหนักก่อนที่จะจัดทำแผนร่วมกัน รวมถึงสร้างแบบคัดกรองตัวเองเพื่อให้รู้ว่าติดบุหรี่หรือยัง
และมีการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเพื่อแสดงผลให้เห็นว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร  โดยมีระบบเยี่ยมบ้านที่จะรายงานผล รายงานประวัติการเยี่ยมบ้านหรือการปรับพฤติกรรมรายบุคคลเพื่อให้ทราบพัฒนาการ

ข้อมูลกลางจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.นัดพื้นที่อำเภอรามันเพื่อหารือความร่วมมือกันวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7975
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง