ภาคีเครือข่าย MOU ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอำเภอตากใบ

 • photo , 1000x667 pixel , 97,482 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,130 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,833 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,428 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,783 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,907 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,530 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,608 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,562 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,452 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,561 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,722 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,060 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,032 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,130 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,402 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,833 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,184 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,428 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,426 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 75,783 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,778 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 88,907 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,670 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,530 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,768 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,608 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,869 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,562 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,452 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,561 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,722 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 98,060 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,032 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,402 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,184 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,426 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,778 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,670 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,768 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,869 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,446 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,355 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 79,292 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 125,366 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,125 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,922 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,066 bytes.

วันที่ (16 ก.ค.63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOUการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ณ โรงพยาบาลตากใบ โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมชาย  ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการ ตลอดจนบริการต่างๆ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเป็นต้นแบบการดำเนินงานในระดับจังหวัดต่อไป

ผู้เข้าร่วมลงนามประกอบด้วย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ

เทศบาลเมืองตากใบ

อบต.ทุกแห่งในเขตอำเภอตากใบ

โรงพยาบาลตากใบ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6060
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง