เครือข่ายเกษตรกรตำบลวังใหญ่ร่วมสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน

 • photo , 1000x750 pixel , 120,889 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,614 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,969 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,426 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,522 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,407 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,015 bytes.

เกษตรกรร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการฟื้นฟูการ ทำข้าวไร่ พืชร่วมยาง และอาชีพเสริมจากภาคเกษตร เป็นเครื่องมือในการฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ เป็นฐานอาหารของชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพกาย ใจ

รูปธรรมที่หลากหลายที่จะขยายผลและสร้างความยั่งยืน การหาเพื่อน เครือข่าย กติการ่วม เป็นโจทย์ที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคต

บันทึกจากประชุมแลกเปลี่ยนการสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืน

สนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

วันที่  30 กรกฎาคม 2563  ณ  อบต.วังใหญ่  ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

ปราณี  วุ่นฝ้าย รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4919
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง