ศวนส.กับภารกิจพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาพ

 • photo , 1000x750 pixel , 144,062 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,908 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 131,304 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 131,158 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 93,853 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 84,326 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 165,841 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 191,725 bytes.

การสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ เป็นหัวใจสำคัญของโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

แผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาพ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ สสส.  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ “ประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ” รวม 317 คน ในพื้นที่ 317 ตำบล 44 อำเภอ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล ให้มีศักยภาพในการเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะในชุมชน

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สถาบันนโยบายสาธารณะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1279
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง