ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคมจังหวัดยะลา

 • photo , 1560x1170 pixel , 194,157 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 145,456 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 110,583 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 139,201 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 183,048 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 202,146 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 157,799 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 106,883 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 108,984 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 109,928 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 190,218 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 178,589 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 161,717 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 153,871 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 138,699 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 143,192 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 130,677 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 153,742 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 185,486 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 106,388 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 129,644 bytes.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  ประชุมภาคีเครือข่ายประเด็นการดูแลสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม จังหวัดยะลา  ณ ร้านอาหารbamboo สวนขวัญเมือง จ.ยะลา
โดยมีกขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา สสจ. งานมาลาเรีย ๓ จังหวัด มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศล บัณฑิตอาสา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ศึกษาธิการภาค ๗ สมาคมฟ้าใส สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเด็กฯ

ได้ข้อสรุปการขับเคลื่อนดังนี้

๑.มีเจ้าภาพในการทำงานระดับจังหวัดในการสร้างความร่วมมือในการประสานงาน ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยเสนอเป็นประเด็นใหม่ของจังหวัดในปี๖๔ และร่วมกับมูลนิธิซากาตฯ และเครือข่ายประชาสังคมระดับจังหวัดสร้างเครือข่ายในระดับผู้ปฎิบัติในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางฯ ทุกคนเห็นโอกาสที่จะทำงานร่วมกัน มีช่องทางกลางในการสื่อสาร จะมีเวทีกลางขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายจัดระบบการทำงานระดับจังหวัดต่อไป

๒.การดำเนินการต่อไป จะมีพื้นที่อำเภอและตำบลนำร่อง ๓ แห่ง ที่ผ่านการสำรวจข้อมูลแล้วจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล เชื่อมร้อยกลไกในพื้นที่สร้างประสบการณ์การทำงาน โดยนัดพื้นที่แรกลงดำเนินการระดับตำบล ณ ๑๒ ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง วันที่ ๒๑ กันยายน ส่วนอีกสองอำเภอคือ บันนังสตา รามัน

๓.กขป.เขต๑๒ จะช่วยหนุนการทำแผนฯ มูลนิธิชุมชนสงขลาช่วยการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติในพื้นที่(CG,อสม.,อพม.,จิตอาสา,บัณฑิตแรงงาน)ให้สามารถใช้ระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home ในการดำเนินงาน

๔.ทำความเข้าใจงานกขป.เขต ๑๒ เรียนรู้และฝึกใช้แอพiMed@home อนุมัติสิทธิ์admin ให้พื้นที่จังหวัดยะลาในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล จำนวน๑๔คน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7950
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง