สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี คัดเลือก อคม. พัฒนาและกำกับการให้บริการสาธารณสุข

 • photo , 720x480 pixel , 60,675 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 51,180 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 52,162 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 38,683 bytes.
 • photo , 566x480 pixel , 50,044 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,969 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 59,253 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 50,864 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 36,408 bytes.

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี คัดเลือก อคม. พัฒนาและกำกับการให้บริการสาธารณสุข

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง  จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) สมัยวาระถัดไป  โดยมี นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมและกล่าวว่า การประชุมคัดเลือกกันเองของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ในสมัยวาระถัดไปต่อเนื่องจากชุดเดิม

ในวันนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้แทนท้องถิ่น  และผู้แทนองค์กรเอกชนเครือข่าย 9 ด้าน เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมกำกับ และส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในองค์ประกอบของ อคม.ต่อไป

ผลการคัดเลือก อคม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี  สมัยวาระถัดไป จำนวน 4 กลุ่ม เป็นดังนี้

1.กลุ่มองค์การภาคเอกชน จำนวน 6 คน

1)งานด้านเด็กหรือเยาวชน :  นายองอาจ พรหมมงคล

2)งานด้านสตรี : นางสาวศิริญา อยู่อำไพ

3)งานด้านเกษตรกร : นางสาวพจนี แก้วเจริญ

4)งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น : นางสาวปัทมา นาไร่

5)งานด้านชนกลุ่มน้อย : นายวิทวัส เทพสง

6)งานด้านชุมชนแออัด : นายสันชัย รู้เพราะจีน

2.ผู้แทนหน่วยบริการเอกชน จำนวน 1 คน  ได้แก่ นพ.บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

3.ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ  สาขา จำนวน 2 คน

1)กิจกรรมบำบัด : นางสาวณัฐวรา เลี๊ยบประเสริฐ  โรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

2)จิตวิทยาคลินิก: นางสาวจุไรรัตน์ ประชุมรัตน์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4.ผู้แทนองค์การบริหารส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทละ 1 คน

1)ผู้แทน อบต. : นายสุชาติ คงชุม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

2)ผู้แทนเทศบาล : ด.ต.ประนอม รอดแคล้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง อคม. ชุดใหม่ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook คุณศิริญา อยู่อำไพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8578
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง