ภารกิจร่วมเพื่อการลดละเลิกบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเขต 12

 • photo , 1567x1045 pixel , 148,321 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 135,853 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 155,857 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 191,782 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 196,361 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 131,002 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 144,181 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 140,699 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 150,684 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 129,386 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 141,006 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 131,528 bytes.

ภารกิจร่วมเพื่อการลดละเลิกบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเขต 12

ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้  รพ.และ รพ.สต.ประเมินตนเองเพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการคลินิกแบบครบวงจร  เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางจะได้วิเคราะห์และเติมเต็ม และในส่วนการขับเคลื่อนงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหลังสถานการณ์covid ได้ออกตรวจและบังคับใช้กฎหมายที่ตลาดและสถานีขนส่ง เดือนละ 2 ครั้ง  เช่น ในที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นำโดยคุณจิตติมา ด่านเสถียรสกุล ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขายะลา  เทศบาลนครยะลา สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ  โดยลงพื้นที่ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่  ตลาดเมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา,สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยะลา และสถานีรถไฟยะลา

เพื่อตรวจสอบผู้สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตรวจสอบหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ การแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการจัดเขตปลอดบุหรี่ให้มีสภาพและลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการตรวจสอบ

สถานีรถไฟยะลา ไม่พบผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ จำนวน  1 รายจึงได้ดำเนินตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยะลามีผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 2 ราย ไม่จำหน่ายยาสูบ 1 รายจำหน่าย 1 ราย และไม่พบผู้สูบบุหรี่

ตลาดเมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา ไม่พบผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบและไม่พบผู้สูบบุหรี่

ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายร้านค้าและผู้ประกอบรวมถึงประชาชนเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้ง 3 สถานที่ข้างต้นได้ดำเนินการจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนบุหรี่ช่วงโควิดงานคร่าวๆและยังมีการโครงการขับเคลื่อน เลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤต  covid-19ด้วย  ได้สรุปโครงการเรียบร้อยแล้วโดยโครงการนี้เราจะเน้นที่ Local quarantine/จุดตรวจ และประชาชนทั่วไปในแต่ละอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยเรื่องบุหรี่และความเสี่ยงของบุหรี่กับโควิด

และในวันที่  31 สิงหาคม 63 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจน์ หาดใหญ่  มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่โดยศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธา นมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย หรือสสม.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้นำศาสนาในพื้นที่จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และท่านศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจ.สงขลา มาเป็นประธานเปิดการอบรม

ในนามผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดยะลาได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้กฏหมาย พรบ.ยาสูบปี 60 ต่อผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณคุณวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ผู้ประสานงานเฝ้าระวังการกระทำความผิดกฏหมาย  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า(และยาสูบ)ภาคใต้ตอนล่างมาเป็นกองหนุนเสริมช่วยปลุกพลัง เพื่อท่านผู้นำศาสนาในการจัดทำมัสยิดต้นแบบปลอดบุหรี่ ใน จ.สงขลา ให้สำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป และขอบคุณมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เจ้าภาพโครงการ


ขอบคุณข้อมูลจากคุณ Ann กลุ่มไลน์ "กขป.ปัจจัยเสี่ยง"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3530
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง