ภาคีเครือข่ายเขต 11 ภารกิจความร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพระดับเขต

 • photo , 1000x541 pixel , 143,738 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,055 bytes.
 • photo , 1280x853 pixel , 153,923 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 86,719 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 63,454 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 58,316 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,386 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 60,685 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 58,844 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 71,236 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,169 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,506 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,426 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 64,650 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,356 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,923 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 74,192 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,196 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 73,090 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 112,871 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 91,219 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,216 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,409 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,041 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,141 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,434 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,324 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,882 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 89,955 bytes.
 • photo , 1000x668 pixel , 65,338 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,509 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,814 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,760 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,612 bytes.

"การประชุมประสานความร่วมมือพัฒนากลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพระดับเขต"

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าชีวิทยาคม อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพลเมืองตื่นรู้เขต 11 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเพื่อสร้างพื้นที่เข้มแข็ง  ฐานรากชุมชนให้ค้นหาความต้องการการพัฒนาตนเองของพื้นที่ โดยกำหนดแนวทาง  ข้อตกลง  กฎกติกา สัญญาใจ  ร่วมกัน  ในพื้นที่ต้นแบบใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (เขต 11)

สนับสนุนโดย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1279
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง