ภาคีเครือข่ายร่วมหนุนเสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง

 • photo , 960x540 pixel , 59,824 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,115 bytes.
 • photo , 640x1315 pixel , 57,342 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,953 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 72,520 bytes.
 • photo , 876x1867 pixel , 118,807 bytes.

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  อีกหนึ่งพื้นที่ความร่วมมือของกขป.เขต ๑๒ ,  ๔PW สงขลา

เสริมงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว นำเครือข่ายได้แก่ CM,CG อสม. อสม.เชี่ยวชาญในพื้นที่และตำบลอื่นในอำเภอมาร่วมเรียนรู้และฝึกใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@home เป็นอีกกิจกรรมของตำบลโคกม่วงภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผ่านมาทางโครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชน

ทีมงานร่วม ๔๐ คนทำความเข้าใจงานเชิงระบบ ที่จะต้องสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และเชื่อมโยงมิติคุณภาพชีวิตของประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่นช่องว่างการทำงานในพื้นที่ซึ่งจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับภาคีอื่นๆที่มากกว่ามิติสาธารณสุข/ระบบบริการสุขภาพ

นอกจากจัดระบบ ADMIN ของอำเภอแล้วยังให้สมาชิกที่เป็น User ได้ติดตั้งและสมัครสมาชิกของแอพฯ ฝึกการใช้ และภาคบ่ายมีการลงพื้นที่ฝึกใช้งานจริง
ผู้ใช้มีทั้งประเภทผู้สูงอายุที่บ่นว่าใช้ยาก ไม่คุ้น กับผู้ใช้ที่เริ่มปรับตัว สร้างความคุ้นเคยได้ เห็นโอกาสการทำงาน ในส่วนที่ไม่คล่องตัวหรือมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ ทีมกลางจะตั้งกลุ่ม line ส่งข้อมูลภาพและข้อมูลการเยี่ยมบ้านเข้าระบบนี้ โดยมีคนกลางนำข้อมูลเข้าระบบ หรือจะมีสมุดบันทึกการเยี่ยมบ้านให้กับประชากรเป้าหมาย แล้วบันทึกภาพส่งเข้ากลุ่ม ฯลฯ เหล่านี้จะเป็นงานเชิงระบบที่ทีมกลางจะหารือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่วมกันต่อไป

ชาคริต โภชะเรือง  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7950
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง