"แปลงผักรวม" กับการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านดอนเสาธง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

 • photo , 1000x750 pixel , 141,351 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 293,997 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 213,289 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 300,885 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 80,469 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 173,598 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,868 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,859 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,014 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,372 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 67,265 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,142 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 157,118 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 262,531 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,990 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 428,534 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 76,337 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 311,936 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 298,957 bytes.

"ที่ดินในชุมชนส่วนใหญ่เป็นดินทราย ปลูกผักอะไรไม่ค่อยขึ้น"

จึงเป็นที่มาของการสร้างแปลงผักรวมในชุมชนบ้านดอนเสาธง อ.ดอนสัก โดยการปรับพื้นที่รกร้างหลังศาลาประชาคม มายกร่อง ปรับปรุงดิน และมีโรงเรือนเพาะพันธุ์กล้าผักเพื่อให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันนำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ทำไมต้องปลูกผักปลอดสารเคมี เพราะชุมชนนี้ส่วนใหญ่ทำสวนปาล์ม มีทะเบียนเกษตรกรเพียง 35 ราย ระหว่างทางจะเจอลานปาล์มหลายจุด พืชผักกับข้าวหาซื้อในตลาด ซึ่งไม่รู้แหล่งที่มา ฉีดยาฆ่าหญ้ากันเป็นปกติ ตรวจสารเคมีปนเปื้อนในเลือดมีสารเคมีตกค้างในร่างกายเกินครึ่ง

เมื่อจะชวนกันปลูกและกินผักปลอดสารเคมี จึงต้องฝึกทำปุ๋ยชีวภาพ  โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินฯ มีเด็กๆ ร.ร.บ้านดอนเสาธง มาร่วมเรียนรู้ด้วย เพราะปุ๋ยเหล่านี้จะนำไปใช้ในแปลงผักรวม ที่คนในชุมชนมาเก็บไปกินได้ตลอดเวลา บนเงื่อนไขต้องดูแลร่วมกัน

นอกจากนี้  ที่นี้มีน้าสมใจเป็นคนต้นแบบด้านการทำบัญชีครัวเรือน อ.ดอนสัก และได้รางวัลใหม่กับการเป็นต้นแบบการปลูกผักปลอดสารเคมี ในพื้นที่รอบๆบ้าน ซึ่งเป็นดินทราย ปลูกพืชผักไม่ค่อยขึ้น แต่บ้านหลังนี้มีการปลูกผักในกระถาง และนั่งร้านไม้เลื้อย รวม 15 ชนิด

ดินไม่ดี แต่ถ้ามีแหล่งน้ำ และมีใจ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้

กรรณิการ์  แพแก้ว  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3530
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง