ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน ทีมวิชาการ และแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

 • photo , 960x720 pixel , 86,712 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,954 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,867 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 50,688 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,870 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 63,340 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,525 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 57,347 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,492 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,731 bytes.

ประชุมทีมเลขาร่วม ประธาน ทีมวิชาการ และแกนนำประเด็น กขป.เขต ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มูลนิธิชุมชนสงขลา

สรุปสาระสำคัญ

๑.ทางสช.อนุมัติโครงการปี ๖๔ เพื่อให้กขป.แต่ละเขตสามารถร่วมกิจกรรมสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ และเตรียมความพร้อมในการสรรหากขป.ชุดที่ ๒ แทนที่ชุดแรกที่จะหมดวาระในช่วงมิถุนายน ๖๔

๒.หารือการทำงานประสานขับเคลื่อนประเด็นร่วม และกำหนดวาระการประชุมกขป.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.มีวาระสำคัญก็คือ บทบาทกขป.ในการขยายผลการขับเคลื่อนและเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ

๒.๑ นำเสนอบทสังเคราะห์ ๔๔ กรณีศึกษาปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้ โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

๒.๒ การนำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนสุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มเปราะบางทางสังคม นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอ (กำลังถ่ายทำ)

๒.๓ การนำเสนอรูปแบบ รพ.Clean&Green รพ.หาดใหญ่ หนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยตัวแทนรพ.หาดใหญ่ และสสจ.สงขลา ช่วงบ่าย จะมีการประชุมกลุ่มย่อยกับทีมประเมินจากส่วนกลางโดยมีตัวแทนกขป.เขต ๑๒ จำนวน ๑๕-๒๐ คนเข้าร่วม

๓.ทีมให้ข้อเสนอแนะการประสานการขับเคลื่อนประเด็น การสรุปบทเรียนเพื่อเสนอแนะต่อทีมประเมิน และการจัดการความรู้ ประเมินผลต่อการดำเนินงานของประเด็นร่วมทั้ง ๔

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8578
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง