ภาคีเครือข่ายชุมพรกับภารกิจความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิดเขต 11

 • photo , 960x720 pixel , 178,146 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 168,302 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 167,716 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 170,990 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 156,090 bytes.

เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ชุมพรต้องอยู่รอด ปลอดภัย  ในวิกฤติโควิท-19

(1)

เกลอเขา-เกลอเลร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยน พืชผักผลไม้กับอาหารทะเลระหว่างบ้านสระขาว  ต.ละแม  อ.ละแม  (นส.เสาวณี  นวลรอด  และทีมสถาบันการเงินบ้านสระขาว)กับ ชุมชนปากตะโกโฮมสเตย์. ต.ปากตะโก  อ.ทุ่งตะโก  (นางสุกัญญา  บ่างวิรุฬรักษ์ : ปากตะโกโฮมสเตย์) และ ผญ.สุรสิทธิ์เปรมชัยปราการ

นอกจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้แล้วยังคงได้ปรึกษาหารือ การจัดการ  รวบรวม  ส่งมอบ อาหารคุณภาพ ทั้งพืชผักปลอดสาร กับอาหารทะเลปลอดภัย  ระหว่างชุมชนทั้งสองพื้นที่ในอาทิตย์ละครั้งอีกต่อไป  อันจะยังประโยชน์ ให้ชุมชนเกลอเล กว่า 50 ครัวเรือน และชุมชนเกลอเขา 478 ครัวเรือน เป็นจุดตั้งต้นส่งมอบอาหารดี ๆ  ความงดงาม ความดีต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์

บันทึกไว้ ณ วันที่ 15 พ.ค. 64

(2)

เกลอเขา-เกลอเล แบ่งปัน  พืชผักผลไม้กับอาหารทะเล  ของบ้านบกไฟ  ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ (เกลอเขา นำโดย ผญ.รุ่งโรจน์ ใหมซ้อน และคณะ )กับบ้านเกาะพิทักษ์  ต.บางน้ำจืด  อ.หลังสวน (นายอำพล. ธานีครุฑ : นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร) พร้อมด้วยทีมผู้ใหญ่บ้านและคณะ

ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรของทีมผู้นำ แกนนำทั้งสองพื้นที่ เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนที่ขับเคลื่อนมาต่อเนื่องยาวนานเข้มแข็ง จึงได้ร่วมสร้างสรรค์เรื่องราวดี ๆ แม้นในยามวิกฤติก็สามารถฟื้นฟูดูแลผู้คนได้ทันที

นับเป็นกิจกรรมที่ข้ามพ้น เงินตรา  แต่ใช้คุณค่า  ความเชื่อและศรัทธา  สายสัมพันธ์อันดีมาเป็น พละ  พลัง  สรรค์สร้างเรื่องราวดี ๆที่ชุมพร

คิดเอื้อ คิดเผื่อ  เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน  ร่วมกันเราทำได้ที่ชุมพร

#มั่นคงอาหาบนฐานทรัพยากร

#สร้างสุขชุมพร-ภาคใต้

#Node flagship Chumphon

ทวีวัตร เครือสาย  สมาคมประชาสังคมชุมพร  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

« 8251
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง