"๔ สหายตำบลป่าขาด เดินสายเคาะประตูบ้าน สู้ภัยโควิด"

photo  , 1000x750 pixel , 218,046 bytes.

"๔ สหายตำบลป่าขาด เดินสายเคาะประตูบ้าน สู้ภัยโควิด"

ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพบผู้สัมผัสเชื้อ ๑๑ ราย ๙ ตำบล โดยพบผู้ป่วยติดจากงานเลี้ยงในหาดใหญ่และจากการทำงานโรงงาน ๒ ราย แต่ก็คุมสภาพได้แล้ว

ทางอำเภอได้ลงรณรงค์ ช่วยกันทำงานเชิงรุก เคาะประตูบ้านให้ข้อมูลประชาชนในการเข้าฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ในการลงสำรวจอาศัยข้อมูลจากทางอำเภอที่แยกช่วยอายุมาให้เป็นหลัก จะได้เป็นฐานเดียวกันทั้งอำเภอ  (bouquet of daisies)แต่ก็พบปัญหา อสม.ในพื้นที่เองยังขาดความเชื่อมั่นจากชุมชนในการกระตุ้นให้ฉีดวัคซีน

ตำบลป่าขาดจึงอาศัยการทำงานแบบ ๔ สหาย ได้แก่ รพ.สต./อสม. ท้องถิ่น ท้องที่ และเอกชนมาใช้ในการแก้ปัญหา

จากการลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน ทำให้พบปัญหาของประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ว่ามีความกลัวจากการฉีดวัคซีน กลัวเข็ม กังวลจากข่าวลือ ไม่กล้าตัดสินใจต้องการปรึกษาลูกหลานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทีมงานจึงบอกให้จองคิวไว้ก่อน

กรณีการฉีดวัคซีนพบปัญหาในการรอการตัดสินใจที่ประชาชนยังรีรอ ไม่กล้าตัดสินใจ จึงได้ทำแบบสอบถามลงถึงครัวเรือนว่าต้องการฉีดหรือไม่ หากพร้อมฉีดจะให้ลงนามเซ็นต์รับรอง ผลการเดินเคาะประตูบ้านแบบ ๑๐๐% ทำให้สามารถลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายได้กว่า ๗๐% ขณะเดียวกัน รพ.สิงหนครมีพื้นที่ไม่มากพอรองรับ แต่ก็มีโรงงานภาคเอกชนในพื้นที่ยื่นมือมาช่วย ขยายพื้นที่ รพ.ให้สามารถรองรับบริการการฉีด ๕๐๐ คน และช่วยเหลือในการรับส่งผู้สูงอายุในการรับบริการฉีด และเปิดพื้นที่โรงงานเป็นสถานที่ฉีดวัคซีน

ทางอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ ได้เดินรณรงค์กันเต็มที่ โดยเฉพาะทม.สิงหนคร อาศัยพลังเครือข่ายของสท.และผู้บริหารท้องถิ่น ในการช่วยกระตุ้นการลงทะเบียน

บทเรียนที่พบกรณีตำบลป่าขาด อาศัยพลังของท้องถิ่นมาช่วยสาธารณสุขทำให้ทำงานได้ง่ายมากขึ้น อบต.เป็นแกนประสาน สร้างการมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันบุคลากรทางสาธารณสุขได้เป็นแบบอย่างในการฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และการลงเคาะประตูบ้านทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอายุอื่นเข้ามาด้วย พบปัญหาคนที่ทำงานนอกบ้านและมีการปฎิเสธราว ๑๔% การลงพื้นที่เช่นนี้ทำให้สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อไปหักล้างสิ่งที่ยังกังวล

พื้นที่กำลังเตรียมทำมาตรการรองรับการกักตัวและรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกรณีงานศพ งานบวชต่อไป

บันทึกจากธรรมนูญออนแอร์ ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Relate topics

« 6529
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง